บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

Contact Sales

พัชรนันท์ ศุภเลิศจิรานนท์ (คุณอ้อม)

ผู้จัดการแผนกผู้แทนขาย

Line : 0991691222

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผู้แทนขาย

Line : gp_thong

วิษณุ นพคุณ (คุณป๋อง)

ผู้แทนขายอาวุโส (ภาคเหนือ)

Line : wissanu8878

จักรพงศ์ ตั้งพัฒนาวรการ (คุณโบ๊ท)

ผู้แทนขาย (ปทุมธานี)

Line : gpsales13

ผู้แทนขายอาวุโส (Fleet กทม.)

Line : 0942692793

ผู้แทนขาย (ภาคกลาง)

Line : 0829707860

ธนภัทร พุดทะเล (คุณนาย)

ผู้แทนขาย (ภาคอีสาน)

Line : 0949071982

สุวิมล เอี่ยมวงศ์ (คุณแพะ)

ผู้แทนขาย (ภาคใต้)

Line : gpsale