บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

Contact Sales

ธงชัย แก้วดวงดี

หัวหน้าแผนกผู้แทนขาย (กรุงเทพ-ปริมณฑล)

Line : thongzaab

กรพงศ์ ตั้งพัฒนาวรการ
จักรพงศ์ ตั้งพัฒนาวรการ (คุณโบ๊ท)

ผู้แทนขาย (ปทุมธานี)

Line : gpsales13

วิษณุ นพคุณ
วิษณุ นพคุณ (คุณป๋อง)

ผู้แทนขายอาวุโส (เหนือตอนบน - เหนือตอนล่าง)

Line : wissanu8878

สมพงษ์ สว่างสุข
สมพงษ์ สว่างสุข (คุณหนุ่ม)

ผู้แทนขาย (อีสาน-ตอนบน)

Line : gpsales06