บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

Cookie Policy

Microsoft Clarity

เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการโฆษณาของเราโดยใช้ Microsoft Clarity เพื่อดูว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับว่าเราและ Microsoft สามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้ได้ คําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ใช้ Microsoft Clarity อย่างไร

บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) เราเป็นพันธมิตรกับ Microsoft Clarity และ Microsoft Advertising เพื่อบันทึกวิธีที่คุณใช้และโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราผ่านเมตริกพฤติกรรม แผนที่ความร้อน และการเล่นซ้ําเซสชันเพื่อปรับปรุงและทําการตลาดผลิตภัณฑ์/บริการของเรา ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์จะถูกบันทึกโดยใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามและเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อกําหนดความนิยมของผลิตภัณฑ์ / บริการและกิจกรรมออนไลน์ นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ การฉ้อโกง/ความปลอดภัย และการโฆษณา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Microsoft รวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ โปรดไปที่ คําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง
โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น บริษัทฯ
ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อ GP Mobility Public Co.,Ltd.

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

   email: info@gpmobility.co.th

GP mobility public company limited.