บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา

บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

info@gpmobility.co.th

โทร

02-941-1222

โทรสาร

02-941-3399

ศูนย์กระจายสินค้า

ที่อยู่

108/17,108/21 ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

อีเมล

info@gpmobility.co.th

โทร

02-108-2500

ติดต่อเซลล์ในพื้นที่

สำนักงานเลขานุการ

คุณอนุศรา อินทร์นะรา

ที่อยู่

2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

seccom@gpmobility.co.th

โทร

02-941-1222 Ext.336

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณอนุศรา อินทร์นะรา

ที่อยู่

2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

ac@gpmobility.co.th

โทร

02-941-1222 Ext.336

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์

Line Official Account
11FF2A01-3208-498E-AF86-6F5D209B63A9