บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

IT Support

ความรับผิดชอบ

– ดูแลระบบ IT client/server อัพเกรด-แก้ไข-ติดตั้ง ระบบ IT ในองค์กร ตามมาตราฐานสารสนเทศ
– ดูแล แก้ไข ปัญหาระบบ Server (test และ production), Network (L2/L3 switch, WIFI, Router, Firewall)
– ดูแล แก้ไข ปัญหางาน PC และ อุปกรณ์ IT แก่บุคลากรในบริษัท
– กำหนดแผน / การจัดการ software patch / Bug Fix, จัดทำรายงาน change management และ service operation report
– ปฏิบัติงานร่วมกับ ทีม App และยูสเซอร์ในขั้นตอน SIT/UAT ได้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

– อายุ 23 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้าน Client / Server / Network ในระดับปฏิบัติการ
– สามารถวิเคราะห์ปัญหา พัฒนา นำเสนอและดำเนินงานโครงการด้าน IT สารสนเทศได้ ทั้งการดำเนินงานด้วยตนเอง หรือร่วมกับบุคคลอื่น
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติด้านบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ  331
Email : phanchita.b@gpmobility.co.th