บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า (ประจำสำนักงานใหญ่)

ความรับผิดชอบ
– บันทึกรับสินค้าเข้าระบบโปรแกรม Computer
– ดูแลและควบคุมสต็อกสินค้า
– ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าแต่ละวันในระบบ
– ควบคุมการเบิกและจัดส่งสินค้า

คุณสมบัติ
– ทุกเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือ ปวช. ทุกสาขา
– มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบ
– มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th