บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่)

ความรับผิดชอบ
– รับสินค้าเข้า และตรวจสอบให้ถูกต้องตามใบจัดส่งสินค้า
– จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตาม location ที่กำหนด
– จัดสินค้าตาม Order และตรวจเช็คสภาพสินค้าให้สมบูรณ์
– ตรวจนับสต๊อกสินค้าให้ตรงตามในระบบ
– ดูแลพื้นที่คลังสินค้าให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
– ร่วมปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงาน และพื้นที่คลังสินค้า

คุณสมบัติ
– ทุกเพศ อายุ 20 – 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
– มีวินัยตรงต่อเวลา และมีความกระตือรือร้น
– มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง ชอบความท้าทาย และทุ่มเทในหน้าที่
– ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดทุกประเภท
– ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th