บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่)

ความรับผิดชอบ
– ดูเเลงานจัดส่งสินค้าตามพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ทันตามที่กำหนด
– ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า และจัดเตรียมเอกสารการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน
– วางแผนเส้นทางขนส่ง
– บันทึกผลการส่งสินค้า
– ดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
– มีความกระตือรือร้น มีวินัยในการทำงาน และมีใจรักงานบริการ
– ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
– เชี่ยวชาญเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
– มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้าอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th