บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

 หัวหน้าคลังสินค้า (Warehouse Supervisor) ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่

ความรับผิดชอบ
– วางแผน และพัฒนาวิธีการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
– ควบคุมกระบวนการทำงาน รับเข้า จ่ายออก และควบคุม Stock สินค้า
– ควบคุมการปฎิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 ที่เกี่ยวข้อง
– ผลักดัน KPI ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
– กำหนด/จัดทำ/ติดตามOJT ให้กับพนักงานในแผนกที่รับผิดชอบ
– ควบคุม ดูแลจูงใจ สอนงาน และพัฒนาการทำงานในแผนกคลังสินค้าให้เป็นระบบ
– กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามระเบียบวินัยที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 28 – 40 ปี
– จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, วิศวกรรมศาสตร์, บริหารอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในด้านการบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, PowerPoint, Excel), Outlook, Internet ได้คล่อง
– สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ดี อดทน กระตือรือร้น
– มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง การตัดสินใจ การจัดลำดับงานได้ดี
– มีความเป็นผู้นำสูง และสามารถบริหารจัดการทีมงานได้ดี
– มีทัศนคติดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก (Proactive)

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th