บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

ผู้แทนขาย เขตภาคใต้ (อะไหล่รถยนต์)

ความรับผิดชอบ
– นำเสนอผลิตภัณฑ์ พัฒนา และดำเนินกลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุหรือเกินเป้าหมาย
– เปิดตลาดแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
– วิเคราะห์ตลาด และมองแนวโน้มทิศทางของตลาด รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์เพื่อปิดการขาย
– บริหารยอดขาย กระตุ้นยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– กำหนดแผนเยี่ยมลูกค้า พร้อมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดี
– สืบค้นปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
– รับข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไข และปัญหาต่างๆ จากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา

คุณสมบัติ
– ทุกเพศ อายุ 25-40 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
– มีทักษะการสื่อสาร มีเทคนิคด้านการขาย สามารถโน้มน้าวและเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือร้น ชอบพบปะพูดคุยกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
– มีทัศนคติด้านบวกกับงานขาย มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความรู้ด้านอะไหล่ยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
– สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครงานติดต่อ : HR
สำนักงานใหญ่ ติดต่อ
: 082-368-4466
Line ID : hrgp22
ศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่ ติดต่อ : 063-525-3188
Line ID : hrgpdc22
E-mail : chanon.s@gpmobility.co.th