บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

Sales ประจำภาคตะวันออก/กลาง/อิสาน/ใต้ (สินค้าอะไหล่รถยนต์)

ความรับผิดชอบ
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า
2. เปิดตลาดหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
3. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ตลาด และคู่แข่ง กำหนดกลยุทธ์เพื่อปิดการขาย
4. สร้างยอดขายและรับผิดชอบเป้าการขายที่ได้รับมอบหมายในเขตที่รับผิดชอบ
5. กำหนดแผนเยี่ยมลูกค้า พร้อมกับรักษาความสัมพันธ์อันดี
6. รับข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไข และปัญหาต่างๆ จากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา

หมายเหตุ : สถานที่สัมภาษณ์งาน สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ ซอยวิภาวดีรังสิต50)
คุณสมบัติ
– อายุ 25-40 ปี เพศชาย/หญิง
– วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์งานขายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ขายลูกค้าองค์กรหรือลูกค้ารายใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะการสื่อสาร ในการนำเสนอขายที่ดี มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
– ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือร้น ชอบพบปะพูดคุยกับลูกค้า
– มีทัศนคติด้านบวกกับงานขาย มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขายอะไหล่รถยนต์
– มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาปฏิบัติงานได้
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th