บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

Programmer

ความรับผิดชอบ
1 . รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการและนโยบายของบริษัท
2. จัดทำรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาโปรแกรม และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม
3. ดำเนินการดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการใช้งานภายในบริษัท
4. พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง/ชาย อายุ 22 – 30 ปี
3. สามารถทำ หรือเขียน programming language เช่น PHP, MySQL, javascript, HTML, CSS
4. มี Service Mind และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
6. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th