บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

Online Marketing

ความรับผิดชอบ
– ดูแลการประชาสัมพันธ์และเขียน Content ผ่านสื่อ Social Media ทั้งระบบให้น่าสนใจ
– Plan Post ให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มยอดผู้ติดตาม/กระตุ้นการซื้อขาย)
– วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน
– สร้างกิจกรรมทางด้านการขาย และการตลาด พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น
– คิดและ Creative Content
คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
– เพศหญิง/ชาย อายุ 28 – 35 ปี
– มีความคิดสร้างสรรค์ และ Service Mind
– มีความรู้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้น เช่น Adobe Illustrator, Photoshop
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ
– สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและให้ Feedback เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ได้
– มีทัศนคติดี สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive) และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 2 ปีขึ้นไป
– หากมีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์จะรับพิจารณาพิเศษ
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th