บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

Web Design & Development

ความรับผิดชอบ
– ดูแลภาพรวมในการออกแบบWebsite ทั้งการขึ้นใหม่ หรือการ Re-design Websiteทั้งหมดของบริษัท
– จัดทำ SEO เพื่อโปรโมทให้Websiteเป็นที่รู้จัก
– จัดทำเนื้อหา (Web Content) สำหรับนำเสนอบนWebsite
– ออกแบบ และจัดทำกราฟฟิคสำหรับการใช้งานบนWebsiteให้เป็นไปตาม Corporate/Brand Identity
– สร้าง Artwork สำหรับตกแต่งส่วนต่างๆ ของWebsite
– ทำ Social Media Artwork ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ
– ทุกเพศ อายุ 23 – 35 ปี
– จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– สามารถออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการWebsite (CMS) เช่น WordPress และ Joomla
– มีความรู้พื้นฐานภาษา HTML, CSS, PHP, MySQL และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาWebsite
– สามารถใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, dreamweaver
– สามารถใช้ Web Analytic Tools ต่างๆ เช่น Google Analytics เพื่อทำการวิเคราะห์การเข้าชมWebsite
– มี Service Mind และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th