บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

Helpdesk / IT Support

ความรับผิดชอบ
– ดูแลระบบ Computer แก้ไข Hardware, อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ภายในองค์กร
– ดูแล Users แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี (สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้)
– Config อุปกรณ์เครือข่ายได้ เช่น Switch / Router
– มีความรู้ด้าน Email (IMAP/POP) สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเมลล์และประสานงานกับผู้ให้บริการได้
– รับผิดชอบดูแลตู้สาขา PABX ขององค์กร รวมถึงติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการได้
– ดูแลระบบ CCTV ขององค์กร
– รับผิดชอบดูแลเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่อง FAX / Printer / Multifunction
– จัดหาหรือส่งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ตามกำหนดเวลา
– จัดทำรายงานสรุปปัญหาการใช้งานต่างๆ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน Support ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ รู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีทักษะในการสื่อสารกับ User
– หากมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเครื่องปริ้นเตอร์ Dot Matrix / Inkjet จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ
– มีความรับผิดชอบสูง สามารถจัดการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบเวลาได้เป็นอย่างดี
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th