บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

Data Engineer

ความรับผิดชอบ

– ให้คำปรึกษา บริการข้อมูล แก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
– ดูแล data dictionary, relationship และ interpretation ของระบบข้อมูล
– เลือกใช้ และเชื่อมต่อ เทคโนโลยี และ framework สำหรับการพัฒนาระบบข้อมูล, ทำ batch processing และ real-time API
– วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา การจัดการระบบนิเวศข้อมูล โครงสร้างพี้นฐานด้านข้อมูล และการจัดการข้อมูลของบริษัท ด้วยเครื่องมือ Data Lake, Data Warehouse, Data Pipeline, Data Architecture และสอดคล้องไปกับกฎหมาย PDPA ปัจจุบัน
– ดูแล พัฒนา BI solutions ทำงานร่วมกับทีม Developer เพื่อกำหนดเงื่อนไข parameter สำหรับทำ BI solutions

คุณสมบัติ

– อายุ 25 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้าน Relational Database เช่น MS SQL Server และ/หรือ SQL Data Query & Data ETL
– มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ด้านการพัฒนาโปรแกรมภาษา Python หรือ Java และ/หรือ ภาษาอื่น ๆ
– มีความรู้ ความเข้าใจ DB2, Hadoop, Data Virtualization, Qlikview / Qliksense
– สามารถวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาแผนการดำเนินงาน นำเสนอและดำเนินงานโครงการด้านข้อมูลได้ ทั้งการดำเนินงานด้วยตนเอง หรือร่วมกับบุคคลอื่น
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติด้านบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ  331
Email : phanchita.b@gpmobility.co.th