บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

Application Support

ความรับผิดชอบ

– ดูแลระบบ App / อัพเกรด-แก้ไข-ติดตั้ง ร่วมกับทีมพัฒนา เพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆ ทางธุรกิจ
– จัดทำ batch processing application ของหน่วยงานต่างๆ, แก้ไข ปัญหาเชิง Application feature แก่บุคลากรในบริษัท
– กำหนดแผน / การจัดการ application Bug Fix และ วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละ application เพื่อวางแผนแก้ไข
– ดำเนินการระบบทดสอบ และวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในระบบ App และ ส่วนที่เชื่อมต่อ API
– จัดการเรื่อง App change management และปฏิบัติงานร่วมกับยูสเซอร์ในขั้นตอน SIT/UAT ได้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้มาตราฐานการพัฒนา วิธีการโค้ด ในระบบปัจจุบัน (GO, JavaScript, Node.js, Python, C#, PHP)
– มีความรู้ด้าน Relational Database เช่น MS SQL Server และ/หรือ SQL Data Query
– สามารถวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาแผนการดำเนินงาน นำเสนอและดำเนินงานโครงการได้ ทั้งการดำเนินงานด้วยตนเอง หรือร่วมกับบุคคลอื่น
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติด้านบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ  331
Email : phanchita.b@gpmobility.co.th