บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

Application Developer

ความรับผิดชอบ

– พัฒนาระบบ App ใหม่ / อัพเกรด-เพิ่ม feature App ที่ใช้งานในปัจจุบัน เพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆทางธุรกิจ
– เลือกใช้ และเชื่อมต่อ เทคโนโลยี และ framework สำหรับการพัฒนาระบบ application, ทำ batch processing และ real-time API กับ App อื่นๆ
– ดูแล พัฒนา BI solutions ทำงานร่วมกับทีม วิศวกรข้อมูล เพื่อกำหนดเงื่อนไข parameter และจัดทำ BI solutions
– วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา การจัดการ application, แก้ไข Bug Fix, และวิเคราะห์ความเสี่ยง Application เพื่อวางแผนแก้ไข
– สร้างระบบทดสอบ และวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งในระบบ App ที่พัฒนาขึ้น และส่วนที่เชื่อมต่อ API

คุณสมบัติ

– อายุ 23 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ทันสมัย สอดคล้องกับมาตราฐานการพัฒนา วิธีการโค้ด ในระบบปัจจุบัน (GO, JavaScript, Node.js, Python, C#, PHP)
– มีประสบการ์ณทำงานด้าน Relational Database เช่น MS SQL Server และ/หรือ SQL Data Query
– สามารถวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาแผนการดำเนินงาน นำเสนอและดำเนินงานโครงการได้ ทั้งการดำเนินงานด้วยตนเอง หรือร่วมกับบุคคลอื่น
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติด้านบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ  331
Email : phanchita.b@gpmobility.co.th