บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานขาย (Sales Support)

ความรับผิดชอบ

– จัดเตรียมเอกสารใบเสนอราคา รายงานสินค้า การขนส่ง เเละอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– รับเรื่องและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้า
– ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและแผนกที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดปัญหาในด้านต่างๆ
– จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และติดตามเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
– ประสานงานการเบิกสินค้าจากสต็อก และเอกสารรับสินค้าคืน
– แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับลูกค้าภายใต้กฎระเบียบที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรี ทุกสาขา
– เพศหญิง อายุ 25 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์งานประสานงานขาย หรือธุรการขาย หรือ Sales Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office เช่น Excel Word ได้คล่อง
– มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive) และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน ชอบความท้าทาย และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ  331
Email : phanchita.b@gpmobility.co.th