บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโลจิสติกส์ (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางใหญ่)

ความรับผิดชอบ
1. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ของฝ่ายโลจิสติกส์
2. เก็บรวบรวมสถิติ KPI ของพนักงานในฝ่าย
3. ดูแลตรวจสอบข้อมูลเอกสาร ISO, KAIZEN, 5S
4. วางแผนและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานที่ 108/17 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 (ซอยวัดคงคา)
คุณสมบัติ
– ทุกเพศ อายุ 25-35 ปี
– การศึกษาระดับปวช ปวส. ปริญญาตรี
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
– มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive) และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
– สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th