บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ติดรถขนส่งสินค้า (คลังสินค้าบางใหญ่)

ความรับผิดชอบ
– ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า
– จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถและจัดเตรียมเอกสารการส่งสินค้า
– ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและเอกสาร
– บันทึกผลการจัดส่งสินค้า

ปฏิบัติงานที่ 108/17 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 (ซอยวัดคงคา)
คุณสมบัติ
1. ชาย อายุ 20-30 ปี
2. จบการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
3. สุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้น และมีวินัย
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th