บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Procurement Manager)

ความรับผิดชอบ

• วางแผนกลยุทธ์ การสรรหา/จัดหา/คัดเลือกผู้ขาย ติดต่อประสานงาน Supplier ในการสั่งซื้อสินค้า
• เจรจาต่อรองเงื่อนไขที่ดีที่สุด เรื่องจำนวน คุณภาพ ราคา และการส่งมอบให้เป็นไปตามที่กำหนด
• ตรวจสอบเอกสารและติดตามผลการสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า
• ตรวจสอบเรื่องการขายและสต๊อกสินค้า เพื่อให้แน่ใจสินค้ามีประสิทธิภาพ
• วิเคราะห์และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของสินค้า และครอบคลุมถึงแนวโน้มการตลาด
• ดูแล ประสานงานกับคลังสินค้าในการบริหารพื้นที่ และบริหารการจัดเก็บสินค้า
• สามาถสร้างทีม Procurement & Merchandiser

คุณสมบัติ

1. เพศชาย, หญิง อายุ 25 – 45 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ / สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, PowerPoint, Excel), E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
5. มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก (Proactive) และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
7. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนด
8. สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
9. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ  331
Email : phanchita.b@gpmobility.co.th